Sportvereniging GENIE

Verhoging contributie 2024

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Tijdens de ALV van woensdag 13 december 202 3 hebben de aanwezige leden ingestemd met een verhoging van de contributie van €0,50 per maand per 1 januari 2024. De verhoging geldt voor het basistarief van 1 trainingsuur en voor de overige tarieven. Gezien de stijgende huurprijzen van de gymzalen, zijn wij helaas genoodzaakt om deze verhoging door te voeren. Daarnaast zal de jaarcontributie en verzekering van de KNGU , die eenmalig jaarlijks in januari wordt geïnd , ook verhoogd worden voor de junior leden t/m 15 jaar van € 25,80 naar €27,60 en voor senior leden vanaf 16 jaar van € 31,80 naar €34,00.   

Heeft u vragen kunt u mailen naar bestuur@genie-bergenopzoom.nl    

Verdere informatie kunt u vinden op www.genie-bergenopzoom.nl  

Hopende u voldoende te hebben ingelicht,  

Met vriendelijke groet, S.V. GENIE