Sportvereniging GENIE

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Beste leden, vrijwilligers,

Op woensdag 29 maart 2023 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van S.V. GENIE
plaats. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint om 19.30 uur bij zwembad De Schelp in Bergen op Zoom.

Graag even vooraf aanmelden! Dit kan door te mailen naar bestuur@genie-bergenopzoom.nl.

Hier leest u het verslag van de ALV van 9 mei 2022.

Graag tot 29 maart!
Bestuur S.V. GENIE