Sportvereniging GENIE

Over ons

Genie geeft les op de volgende locaties:

Sporthal de Boulevard | 
De Boulevard 6 | 4617 HA Bergen op Zoom
Stichting Facilitair Bedrijf | 
Blokstallen 3 | 4611 WB Bergen op Zoom
Sporthal de Kannebuis | Poelekes 12 | 4661 LR Halsteren
OBS De Kreek | 
Hinkelenoord 14 | 4617 NC Bergen op Zoom
Gymzaal Lambertijnenlaan | 
Lambertijnenlaan 5 | 4614 EV Bergen op Zoom
Basisschool Lodijke | 
Ouderdinge 15 | 4617 NL Bergen op Zoom
Scholengemeenschap ’t Rijks | Rijtuigweg 10 | 4611 EK Bergen op Zoom
Basisschool De Toermalijn | Rondsel 144 | 4661 TS Halsteren
Basisschool de Welle | Groenplaats 31 | 4613 GP Bergen op Zoom

Leiding en assistenten


mei 2019


juni 2017

Hoe Genie ontstaan is…

Op zaterdag 14 november 1931 stond in het Bergen op Zoomsche kerkblad de volgende ingezonden brief van de heer C. van de Zwet jr.

“Nu het actieve Bestuur van onze school met den Bijbel zijn inrichting met een schitterend gymnastieklokaal
verrijkt heeft, wil ik op veler aandrang met genoegen een poging wagen om te komen tot oprichting van een vereniging. Ieder die met mij het initiatief wil nemen tot oprichting, late mij dat zo spoedig mogelijk weten.”

Op 3 december 1931 werd een voorlopige commissie ingesteld, bestaande uit de heren Broekhuizen, Marchand en van de Zwet; op dat moment waren er al 60 aanmeldingen! De commissie nodigde iedereen uit om op 23 januari 1932 in het catechisatielokaal van de Gereformeerde Kerk bij elkaar te komen. Toen zijn er spijkers met koppen geslagen en kwam men tot de oprichting van een Christelijke Gymnastiekvereniging.

De contributie werd voor leden boven de 16 jaar gesteld op fl 1,- per maand en voor de jonge leden 20 cent per week!

Het eerste officiële bestuur bestond uit H.F. Kilsdonk, M. Gelok, L. de Klerk, M. Looppik en C. Klap; de eerste leiders waren Marchand en Van Zwet.

In 1939 was het ledental opgelopen tot 130. Na de bezetting ging men met goede moed weer aan de slag; men sloot zich aan bij het K.N.C.G.V. (de landelijke bond) en ging meedoen aan het wedstrijd turnen. In 1957 had GENIE al meer dan 250 leden, wat in de jaren daarna steeds verder gegroeid is.