Sportvereniging GENIE

Lidmaatschap

Online inschrijven kan hier.
Liever op papier, klik dan hier.

Wat zijn de lidmaatschapskosten?

Tarieven per maandKind t/m 15 jaarVanaf 16 jaarSelectie vanaf 16 jaar
1 trainingsuur in de week€ 11,50 p/m€ 13,50 p/m€ 15,50 p/m
per 1/2 uur extra training in de week€ 3,00 p/m€ 4,00 p/m€ 5,00 p/m
per uur extra training in de week€ 5,50 p/m€ 7,50 p/m€ 9,50 p/m
    
Automatische incasso 5x per jaar   
Periode 1: 01-01 tot 01-03
inclusief jaarlijkse bondscontributie!
Eind januari  
Periode 2: 01-03 tot 01-05Eind maart  
Periode 3: 01-05 tot 01-07Eind mei  
In de vakantieperiode is geen contributie verschuldigd!   
Periode 4: 01-09 tot 01-11Eind september  
Periode 5: 01-11 tot 01-01Eind november  
    
Bondscontributie jaarlijks, inclusief verzekering   
Voor leden t/m 15 jaar€ 27,60 p/j  
Voor leden vanaf 16 jaar€ 34,00 p/j  
Inschrijfgeld eenmalig€ 7,50  

Algemene voorwaarden

  • Nieuwe leden betalen de jaarlijkse bondscontributie en het inschrijfgeld tijdens de eerste incasso. Leden die na 1 juli van het lopende jaar lid worden betalen de helft van de jaarlijkse bondscontributie.
  • Voor Ouder- en kindgym geldt het volwassenen tarief.
  • Indien wij niet hebben kunnen incasseren, zijn wij genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen met bijkomende administratiekosten: 1e herinnering: € 2,50 | 2e herinnering: € 5,00
  • Indien het door omstandigheden gedurende langere tijd niet mogelijk is deel te nemen aan de lessen, bijvoorbeeld bij een blessure of zwangerschap, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie om de mogelijkheden m.b.t. een non-actief lidmaatschap te bespreken.
  • In de zomervakantie kan je doorstromen naar een volgende leeftijdsgroep indien je in dat kalenderjaar de leeftijd bereikt van die groep.
  • Regelmatig worden er demonstraties, uitvoeringen en wedstrijden georganiseerd waarvoor, bij deelname, een kleine vergoeding wordt gevraagd. 
  • Wij willen u er op wijzen dat tijdens wedstrijden, uitvoeringen en activiteiten etc. er foto’s worden gemaakt die op onze Social Media geplaatst kunnen worden. Wij vragen u hier vooraf toestemming voor, het wel of niet toestemming geven wordt digitaal verwerkt door de ledenadministratie, zie inschrijfformulier. 

Financiële ondersteuning

Kun je door omstandigheden de sportcontributie van uw kind(eren) niet betalen? Hier kan je financiële ondersteuning voor aanvragen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap opzeggen kan vijfmaal per jaar, steeds vóór aanvang van een nieuwe incassoperiode. Dat wil zeggen dat je voor 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 september of 1 november kunt opzeggen, uitsluitend met gebruik van het digitale uitschrijfformulier.

Privacystatement S.V. Genie

Naar aanleiding van de aanpassing in de Wet bescherming persoonsgegevens heeft S.V. Genie haar Privacystatement vastgesteld.