GENIE Sportvereniging

Over ons

GENIE is een gezellige en sportieve vereniging voor jong en oud!
Om dat te behouden volgt Genie de sportbonden en NOC*NSF om voor iedereen een veilig sportklimaat te creëren. Zodat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Naast het nieuwe protocol voor leiding en assistentleiding is er voor alle leiding, assistentleiding en bestuur een VOG, Verklaring omtrent Gedrag vereist.
Tevens is met ingang van januari 2019 Carla Schetters aangesteld als vertrouwenspersoon voor Genie. 

Je vindt ons op de volgende locaties:
Scholengemeenschap ’t Rijks
Rijtuigweg 10
4611 EK Bergen op Zoom
Basisschool de Welle
Groenplaats 31
4613 GP Bergen op Zoom
Basisschool Lodijke
Ouderdinge 15
4617 NL Bergen op zoom
Sporthal de Boulevard
De Boulevard 6
4617 HA Bergen op Zoom
 
Gymzaal Lambertijnenlaan
Lambertijnenlaan 5
4614 EV Bergen op Zoom
Basisschool De Toermalijn
Rondsel 144
4661 TS Halsteren
OBS De Kreek
Hinkelenoord 14
4617 NC Bergen op Zoom 
Sporthal de Kannebuis
Poelekes 12
4661 LR Halsteren
  Stichting Facilitair Bedrijf
Blokstallen 3
4611 WB Bergen op Zoom
 
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
                                              
Jeanette Christoffels penningmeester
penningmeester@genie-bergenopzoom.nl  
Mariëlle Sebregts hoofdleiding dans
dansen@genie-bergenopzoom.nl
Jolanda van Domburg PR
info@genie-bergenopzoom.nl
hoofdleiding turnen
turnen@genie-bergenopzoom.nl
Carla Schetters vertrouwenscontactpersoon  
vertrouwenspersoon@genie-bergenopzoom.nl
Leiding


mei 2019


juni 2017

* Turnen * (Jazz) Dans * G-sport * Freerunning *  recreatief * wedstrijdniveau *

Hoe Genie ontstaan is…

Op zaterdag 14 november 1931 stond in het Bergen op Zoomsche kerkblad de volgende ingezonden brief van de heer C. van de Zwet jr.

“Nu het actieve Bestuur van onze school met den Bijbel zijn inrichting met een schitterend gymnastieklokaal
verrijkt heeft, wil ik op veler aandrang met genoegen een poging wagen om te komen tot oprichting van een vereniging. Ieder die met mij het initiatief wil nemen tot oprichting, late mij dat zo spoedig mogelijk weten.”

Op 3 december 1931 werd een voorlopige commissie ingesteld, bestaande uit de heren Broekhuizen, Marchand en van de Zwet; op dat moment waren er al 60 aanmeldingen! De commissie nodigde iedereen uit om op 23 januari 1932 in het catechisatielokaal van de Gereformeerde Kerk bij elkaar te komen. Toen zijn er spijkers met koppen geslagen en kwam men tot de oprichting van een Christelijke Gymnastiekvereniging.

De contributie werd voor leden boven de 16 jaar gesteld op fl 1,- per maand en voor de jonge leden 20 cent per week!

Het eerste officiële bestuur bestond uit H.F. Kilsdonk, M. Gelok, L. de Klerk, M. Looppik en C. Klap; de eerste leiders waren Marchand en Van Zwet.

In 1939 was het ledental opgelopen tot 130. Na de bezetting ging men met goede moed weer aan de slag; men sloot zich aan bij het K.N.C.G.V. (de landelijke bond) en ging meedoen aan het wedstrijd turnen. In 1957 had GENIE al meer dan 250 leden, wat in de jaren daarna steeds verder gegroeid is.